V tanku zraje Whale APA

 

…pro hašení velrybí žízně